• Súkromná základná škola United Nations Elementary School (UNES) so sídlom na Javorovej ulici č. 12/644 v Nitre bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR a zaradená do siete od 1.9.2014.

   Sme plno organizovaná základná škola so všetkými ročníkmi (v šk. roku 2019/2020 po šiesty ročník), zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie. Prioritne sa zameriavame na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.

    

   CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

   medzinárodná škola s modernou metodikou

   výchovno-vzdelávací proces realizovaný v slovenskom aj anglickom jazyku

   uplatňovanie metodiky CLIL so zahraničnými lektormi

   každodenná plynulá komunikácia v anglickom a španielskom jazyku

   účasť na medzinárodne uznávaných skúškach z cudzích jazykov – zo španielskeho s výsledným certifikátom DELE a z anglického - testovanie Cambridge.