• Návšteva Ponitrianskeho múzea

      Žiaci piateho a šiesteho ročníka dnes navštívili Ponitrianske múzeum. Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú. Žiaci si mohli priezrieť výstavu predmetov, ktoré sú dôkazom o osídlení územia Nitry a nitrianskeho regiónu v období praveku. Súčasťou múzejnej interpretácie je umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov. Žiaci si vyskúšali denné činnosti našich prapredkov, ako napr. rezanie jedla klinom, mletie obilia na múku, sekanie sekerov. Najstaršie doložené doklady o osídlení Nitry siahajú do obdobia mladého paleolitu. Život lovcov bol identifikovaný v lokalitách Čermáň a Staré mesto, Horné a Dolné Krškany, Dražovce a v iných, kde paleolitický človek zanechal svoje stopy. Prostredníctvom originálnych archeologických artefaktov (nástroje, zbran

     • Deň športu v Nitre

      Žiaci našej školy sa zúčastnili Dňa športu, ktorý organizovalo mesto Nitra. Na pešej zóne sa predstavilo 13 klubov z nášho mesta. Vyskúšali si viacero loptových športov ako napríklad korfbal, basketbal, florbal, americký futbal, bojové športy, šípky, ale aj tanec či šach. Za každý vyskúšaný šport deti získavali pečiatky a následne sa zapojili do sútaže o rôzne ceny. Žiaci si odniesli medaile, hračky, športové skúsenosti a veľa nových priateľov.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 9:00 hod. Žiaci prídu do školy v slávnostnej uniforme. Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka, rodičia odovzdajú deti pri vstupe učiteľom (výnimkou je prvý ročník). Každý žiak musí vyplniť tlačivo: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke Edupage, bez tohto čestného vyhlásenia nemôžeme dieťa prevziať.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 30. 9. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje