• Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

     • Po šiestich rokoch sa nad územím Slovenska a Česka odohralo čiastočné zatmenie Slnka. Ide o prstencové zatmenie, pretože naše územie sa nachádza na okraji zóny úkazu. Žiaci našej školy pozorovali prekrásne divadlo cez špeciálne sklíčka. Do roku 2030 sa dočkáme ešte šiestich ďalších čiastočných zatmení, najvýraznejšie bude v auguste roku 2026. Ďalšie najbližšie sa odohrá už na budúci rok, 25. októbra 2022 a Slnko pri ňom bude z Česka i Slovenska zakryté až z 50 percent.

     • Gorazdovo výtvarné Námestovo

     • S radosťou vám oznamujeme, že práce viacerých našich žiakov (viď Zoznam postupujúcich výtvarných prác), postúpili z regionálneho kola súťaže "Gorazdovo výtvarné Námestovo" do celoslovenského kola, ktore sa koná v Námestove. Súťažiacim gratulujeme a sme na nich veľmi pyšní. Radosť máme aj z použitia dielka Tomáška Mojského ako ilustrácie na informačnom plagáte k súťaži. Gratulujeme!!!

     • Deň detí 2021

     • Počas Medzinárodného dňa detí si naši učitelia pripravili pre svojich žiakov mnoho aktivít. Navštívili mestský park, brezový hájik, vyskúšali si prekážkovú dráhu, zahrali si korfbal, tancovali na diskotéke, ale aj otestovali svoje vedmosti v kvíze. Na záver fandili slovenským hokejistom na Majstrovstvách sveta. Príjemný deň v peknom počasí strávili aktívne a načerpali nové sily do záverečných týždňov tohto školského roka. 

     • Výtvarná súťaž - Otec nablízku 2021

     • Posledné týždne naši žiačikovia (pod vedením PhDr. Slavky Laurovej PhD.) pracovali na tvorbe dielok na celoslovenskú umeleckú súťaž s názvom "Otec nablízku 2021". Vyhlásilo ju Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Cieľom súťaže je poskytnúť deťom priestor na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. A tak sme sa jej v tematických okruhoch: "Ako ocko rozosmial mamku", "Otec mi dal veľa!", "Akého otca potrebujem?" zúčastnili nasledovnými prácami aj my. 

     • Pozvánka na rodičovské stretnutie budúcich prvákov

     • Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na priateľské a informačné stretnutie, kde Vás chceme oboznámiť s aktuálnym vzdelávacím programom, informáciami ohľadom záujmových krúžkov, školského klubu detí, nosenia uniforiem, zmluvami o štúdiu a odpovedať na Vaše prípadné otázky ohľadom výučby a chodu školy.

      Prvé spoločné stretnutie rodičov sa uskutoční 26. mája (streda) o 15.00 h v priestoroch  ZŠ (laboratórium, vedľa telocvične). 

      Tešíme sa na Vašu účasť.               


      Pozvanka_ENG.docx​​​​​​​                                      

     • Výtvarná súťaž - Krása našej prírody

     • Predstavujeme vám výtvarné práce, ktoré naši žiaci vytvorili (pod vedením PhDr. Slavky Laurovej PhD.) pri príležitosti ďalšej výtvarnej súťaže s názvom - "Krása našej prírody". Jej cieľom je podporiť u žiakov rozvoj kreativity a fantázie so zameraním na ochranu prírody a environmentalistiku pri príležitosti 51. výročia celosvetovej kampane "Deň zeme 2021". Poslali sme veľa krásnych výkresov, a aj jednu fotografiu. Tak snáď sa na nás šťastie opäť usmeje. Držte nám palce!!!

     • Deň Európy

     • Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je dnes Európskou úniou. Žiaci Súkromnej základnej školy UNES si spolu so svojimi partnerskými školami v rámci projektu Erasmus + pripomenuli tento deň aktivitami, ktoré podporujú myšlienku európskej jednoty. Aj napriek pandémii, ktorá zastavila mnohé aktivity, pokračuje tento projekt v online priestore. Tešíme sa, že po uvoľnení opatrení sa budeme môcť opäť stretnút s našimi kamarátami z iných škôl.  

     • Krásne priania našich detí ku Dňu matiek

     • Dnes všetky maminky našich žiakov (aj tých, ktorí na fotkách nie sú) dostanú do daru srdiečka pri príležitosti "Dňa matiek“. Odkaz na každom z nich je veľmi srdečný a viac-menej podobný: "Mami! Si najlepšia! Ďakujem za všetko. Moc ťa ľúbim!" Krásny sviatok všetkým maminkám!!!

     • CAMBRIDGE PROGRESSION TESTY v SZŠ UNES

     • Milí žiaci a rodičia,

       

      oznamujeme Vám termíny Cambridge Progression testov v tomto školskom roku :

       

      Ročník : 3., 4., 5., 6., 7.

       

      Utorok                   8.6.2021  English as a Second Language

      Streda                   9.6.2021  Science

      Štvrtok                 10.6.2021 Math

       

      V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

      ------------------------------------------------------------------------------------

       

      Dear pupils and parents,

       

      we inform you with the dates of Cambridge Progression tests for this school year :

       

      Class : 3, 4, 5, 6, 7

       

      Tuesday               8.6.2021 English as a Second Language

      Wednesday         9.6.2021 Science

      Thursday           10.6.2021 Math

       

      In case of any change we will keep you informed.

     • Vesmír očami detí 2021

     • Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí sa nám opäť podarilo zvíťaziť v krajskom kole a postúpiť do celoslovenského kola. Veľmi sa tešíme a z celého srdiečka gratulujeme víťazkám. 

     • Recitačná súťaž v anglickom jazyku

     • Žiaci 2.A, 3.A a 4.A sa počas mesiaca Apríl zapojili do školskej recitačnej súťaže v anglickom jazyku. V triedach bol spozorovaný veľký záujem o recitáciu a súťaživý duch, preto boli všetci recitátori zaslúžene ocenení. Ako to však na súťažiach býva, víťazom sa môže stať len jeden. 30. apríla sa konala prehliadka recitátorov, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Viliam Hidvégi (2.A) sa predstavil recitáciou básne Be glad your nose is on your face od autora Jacka Prelutsky. Ester Ivančíková (3.A) zarecitovala koláž básní All my great excuses a I love to do my homework od autora Kena Nesbitt. Na záver sme si vypočuli báseň George, who played with a dangerous toy od autorky Hillaire Belloc v podaní Sáry Šoóš (4.A). Congratulations!

     • Gorazdovo výtvarné Námestovo

     • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili svojimi prácami (vytvorené pod vedením PhDr. Slavky Laurovej PhD.) do XXV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže "Gorazdovo výtvarné Námestovo". Zameraná je na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ale aj na tvorbu ilustrácií k rozprávkam slovenských autorov. Opäť tvoríme, súťažíme a máme z toho veľkú radosť.

     • Informácia k aktuálnym zmenám organizácie školy od 03.05.2021

     • Vážení rodičia,

      rada by som Vás informovala o aktuálnych zmenách organizácie školy.

      Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR je od 29.4.2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na CIVID 19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka pri prezenčnej forme vzdelávania sa v školách. To znamená, že sa ruší testovanie žiakov na II. stupni ZŠ. Stále však platí od 3.5.2021 povinnosť vyplniť a zaslať čestné prehlásenie, netreba už prikladať kópiu negatívneho testu na COVID-19 ani doklad o výnimke. Taktiež nosenie rúšok pre deti je povinné.

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať: 0905 418 923

      S pozdravom,

      Ing. Iveta Orolínová, riad. školy      English version:

      Informacia_k_aktualnym_zmenam_organizacie_skoly_od_3.5.2021_(1).docx​​​​​​​

     • Svetový deň Zeme

     • SVETOVÝ DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami čím prebudili svoje environmentálne cítenie.

     • Okresné kolo - Pytagoriáda

     • V polovici marca sa konalo okresné kolo Pytagoriády, v ktorom našu školu reprezentovali štyria žiaci.  Sofia Dzíbelová a Vivien Piesecká z 5.A sa stali úspešnými riešiteľkami vo svojej kategórii, ktorá bola veľmi vyrovnaná. Aj medzi dievčatami bol rozdiel len jedného bodu, ktorý si navyše pripísala Vivien. V ich kategórii to bolo tento rok posledné kolo. Natália Knapová zo 6.A a Michal Jaššo zo 7.A sa vo svojich kategóriách pasovali s náročnými príkladmi, avšak do celoštátneho kola sa im bohužiaľ v tvrdej konkurencii postúpiť nepodarilo. V každom prípade, všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Čitateľská súťaž Knihomoľ

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili čitateľskej súťaže Knihomoľ. Ďakujeme pekne za zúčastnenie sa, vybrať najlepší projekt bolo naozaj náročné.

      V triednych kolách vyhral/a:

      1.A Vanesska Pavelková

      2.A Alica Kontšeková

      3.A Timotej Knapo

      4.A Šimon Leško

      6.A Nina Ábelová

     • Informácia k návratu do školy od 26.4.2021

     • Vážení rodičia,

      rada by som Vás informovala o návrate žiakov II. stupňa do školy od 26.4.2021 prezenčnou formou. Podmienkou je, aby žiak a aspoň jeden z rodičov, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, absolvoval testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovým alebo PCR testom, alebo v prípade žiaka aj kloktacím testom.

      Pri nástupe žiaka je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré odovzdáte v pondelok ráno – 26.4.2021. Tlačivo nájdete v prílohe, prípadne ho môžete vyplniť a zaslať cez aplikáciu  Edupage, návod Vám pošlú triedni učitelia. K Čestnému vyhláseniu je treba doložiť kópie hore uvedených testov, nie starších ako 7 dní alebo ich sprístupniť na rannom filtri k nahliadnutiu.

      Žiaci na II. stupni po nástupe budú mať adaptačný týždeň, počas ktorého sa deti nebudú hodnotiť, nebudú písať písomky ani testy. Cieľom je poskytnúť žiakom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a dať priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov a spolupráce.

      Upozorňujeme, že žiaci II. stupňa  musia v priestoroch školy nosiť rúško (nie je potrebný respirátor).

      Všetky deti II. stupňa budú nahlásené na stravu, preto prosím rodičov detí, ktoré nenastúpia, aby ich zo stravy odhlásili u pani Moniky Gregušovej.

      Dochádzka žiakov: ak žiak alebo jeho zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z toho dôvodu  sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť podľa týchto podmienok:

      • ospravedlní absenciu, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania a zároveň zabezpečí kontakt so školou ohľadne vzdelávania dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
      • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa vyššie uvedeného bodu, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka
      • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. pandemickú OČR.

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať: 0905 418 923

      S pozdravom,

      Ing. Iveta Orolínová, riad. školy


      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_inov.docx​​​​​​​


      Informacia_k_navratu_do_skoly_od_26.4.2021_ENG.docx​​​​​​​

     • Kloktacie testy - informácie pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      radi by sme Vás informovali o aktuálnych krokoch školy pri testovaní detí v súvislosti s návratom do školy.

      S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých základných školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach

      Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

      Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na webovej stránke Ministerstva školstva.

      V prílohe Vám zasielame informačný leták o postupe testovania tak, ako ho zaslalo Ministerstvo školstva (venujte tomu náležitú pozornosť).

      V súvislosti s tým Vás chcem požiadať o zaslanie e-mailovej adresy, na ktorú Vám bude zaslaný výsledok testu (zaslať triednemu učiteľovi). Taktiež Vás žiadame v prípade, že sa Vám zmenila adresa bydliska, podať nám o tom informáciu.

      Testovanie žiakov 5. – 7. ročníka sa uskutoční dňa 21.4.2021 (streda) v priestoroch školy (v laboratóriu) v čase od 9:00. Rodičov žiadame, aby do budovy školy nevstupovali. Podmienkou testovania žiaka je, že sa musí preukázať 7 dňovým negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu.

      Aspoň 1 hodinu pred odberom vzorky pri testovaní sa neodporúča piť, jesť, umývať si zuby či vyplachovať ústa ústnou vodou.

      Aktuálne informácie ohľadom organizácie vyučovania, školskej dochádzky , atď. Vám zašleme  budúci týždeň.


      V prípade akýchkoľvek otázok som Vám kedykoľvek k dispozícii.


      S pozdravom,

      Iveta Orolínová, riad. školy

      Tel.: 0905 418 923


      Kloktacie_testy_info_pre_rodicov_22.4.2021_ENG.docx​​​​​​​

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf​​​​​​​