• Návšteva Ponitrianskeho múzea

     • Žiaci piateho a šiesteho ročníka dnes navštívili Ponitrianske múzeum. Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú. Žiaci si mohli priezrieť výstavu predmetov, ktoré sú dôkazom o osídlení územia Nitry a nitrianskeho regiónu v období praveku. Súčasťou múzejnej interpretácie je umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov. Žiaci si vyskúšali denné činnosti našich prapredkov, ako napr. rezanie jedla klinom, mletie obilia na múku, sekanie sekerov. Najstaršie doložené doklady o osídlení Nitry siahajú do obdobia mladého paleolitu. Život lovcov bol identifikovaný v lokalitách Čermáň a Staré mesto, Horné a Dolné Krškany, Dražovce a v iných, kde paleolitický človek zanechal svoje stopy. Prostredníctvom originálnych archeologických artefaktov (nástroje, zbrane, ozdoby, keramika) výstava poukazuje na samotný vznik ľudského rodu, životnú úroveň a spôsob života kmeňových a rodových spoločenstiev, vyspelosť ich materiálnej kultúry a postupný rozvoj a pokrok spoločnosti v jednotlivých etapách praveku. Naši žiaci si z výstavy odniesli veľa zážitkov, spoznali, ako žili naši predkovia v praveku a nadobudnuté poznatky využijú na hodinách dejepisu. 

     • Projekty na hodine Science

     • Začiatok školského roka a hodiny Science sme odštartovali tvorbou projektov. Štvrtá trieda sa zamerala na ľudskú kostru a kosti, šiestaci krásne spracovali tému Srdce a obehová sústava. Projekty nam budú zdobiť triedy :)

     • Deň športu v Nitre

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili Dňa športu, ktorý organizovalo mesto Nitra. Na pešej zóne sa predstavilo 13 klubov z nášho mesta. Vyskúšali si viacero loptových športov ako napríklad korfbal, basketbal, florbal, americký futbal, bojové športy, šípky, ale aj tanec či šach. Za každý vyskúšaný šport deti získavali pečiatky a následne sa zapojili do sútaže o rôzne ceny. Žiaci si odniesli medaile, hračky, športové skúsenosti a veľa nových priateľov.

     • Školské akcie na mesiac september

     • 14.9. 2022 - Deň športu

      16.9. 2022 - Branné cvičenie, Didaktické hry, Deň bez uniformy

      20.9. 2022 - Návšteva Ponitrianskeho múzea - 5. a 6. ročník 

      26.9. 2022 - Európsky deň jazykov 

     • Tretie miesto Jožka Plevku na súťaži v lukostreľbe

     • Centrum voľného času Domino za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja organizovalo súťaž v lukostreľbe, ktorá sa konala v priestoroch Domina na Chrenovej. Súťažiaci absolvovali 20 kôl, v ktorých strieľali na terč z desiatich metrov. Jožko obsadil pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 9:00 hod. Žiaci prídu do školy v slávnostnej uniforme. Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka, rodičia odovzdajú deti pri vstupe učiteľom (výnimkou je prvý ročník). Každý žiak musí vyplniť tlačivo: „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete na stránke Edupage, bez tohto čestného vyhlásenia nemôžeme dieťa prevziať.

      Žiaci 1.ročníka: deti prichádzajú len v sprievode zákonných zástupcov, informačné stretnutie sa uskutoční  v exteriéri, na školskom dvore SZŠ po slávnostnom zahájení školského roka, pre žiakov je zabezpečené občerstvenie. Odchod detí zo školy bude o 11:00 hod. V prvý školský deň sa učiť nebudeme, zoznámime sa s pravidlami v škole a organizáciou nového školského roka. Tešíme sa na Vás. Team UNES

     • Activities in the spanish lessons

     • Activity for 2nd graders was getting know about our daily food. They created their own schedule with the main meals of the day, identified the food´s vocabulary and learnt about the differences between healthy and unhealthy food.

      1st grades students discribe their favourite toys and animals. They chose their favorite toys, spoke about them and expressed their likes and dislikes. We also learnt about the wild animals and pets and their different body parts.

     • Výtvarná súťaž - Krásy našej prírody

     • Tesne pred koncom tohoto školského roka nám boli doručené výsledky súťaže s environmentálnym zameraním - "Krásy našej prírody", ktorej sa svojimi prácami zúčastnili aj naši žiaci. S veľkým potešením Vám oznamujeme, že rovnako ako v poslednom ročníku tejto súťaže, tak aj v tomto školskom roku boli ocenené aj práce našich žiačok. V 1. kategórii bolo ocenené dielko Alyssii Hudec (2.roč.) a v rovnakej kategórii získala Čestné uznanie žiačka 1.ročníka Janka Gálová (obe pod vedením PhDr. Slavky Laurovej PhD.). Ich úspech je nielen ocenením tvorivosti a výtvarnej zručnosti našich žiakov, ale aj úspešným zavŕšením tohto školského roka. Obom dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme veľa inšpirácie v ďalšej tvorivej činnosti.

     • Výsledky Testovania 5

     • Výsledky testovania 5 priniesli pre našu školu veľmi pozitívne hodnotenie. V porovnaní s celoslovenským priemerom v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra sme na tom výrazne lepšie. Priemerná úspešnosť školy bola v oboch predmetoch 86,4 %, v porovnaní so Slovenskom 61,0% z MAT, resp. 69,2% zo SJL. Blahoželáme a ďakujeme našim žiakom aj učiteľom za výborné výsledky. 

     • Deň Slnka

     • Organizátori 3.ročníka "Deň Slnka" poslali našim žiakom - Maximovi Kožuchová (3.roč.), Alyssii Hudec (2.roč.) a Snezhine Toleva (2.roč.) Pamätný list za originálne Slniečko- dielo, ktorým sa zapojili do tejto medzinárodnej tvorivej súťaže. Zároveň vyslovili poďakovanie pedagógom (v UNES PhDr. Slavka Laurová PhD.) a pedagogickým pracovníkom na Slovensku aj v zahraničí za vedenie detí a zaslanie prác. Všetko je možné sledovať na Fb str. Deň slnka foto. My zase ďakujeme za originálnu inšpiráciu k výtvarnej tvorbe.

     • Palacinky v 1.A

     • Palacinky milujú všetci, teda aspoň jesť určite :). Prváci sa naučili, ako prichystať cesto, skúsili si mixovanie a priprípravu palaciniek. Následne sme si vytvorili súťaž o najkrajšie ozdobenú palacinku. Žiaci si osvojili veľa nových zručností a osladili si deň. 

     • Film - Ženích pre slečnu Myšku

     • Deti pre deti. Aj takto môžeme charakterizovať hudobné divadlo, ktoré sfilmovali naši tretiaci v rámci záverečného výstupu Hudobnej výchovy. Nácvik divadla s názvom Ženích pre slečnu Myšku trval takmer pol roka a prebiehal na hodinách Hudobnej výchovy. Žiaci boli tvorcami scenáru aj samotnej inscenácie, vychádzali len z príbehu a dodaných piesní. Svojich úloh sa zhostili bravúrne a s veľmi zodpovedným prístupom. Táto činnosť zocelila aj celý kolektív a zlepšili sa aj v skupinovej spolupráci a v komunikácií medzi sebou. Veľmi nás teší výsledok tejto aktivity, ktorý dopadol na výbornú.

     • Projektové vyučovanie SJL v 5.A triede

     • Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Na túto tému o živote, pôsobení, písme si žiaci pripravili a odprezentovali krásne projekty. Predviedli aj interview s Konštantínom a napísali im ďakovné listy.

     • Žiaci 1.A sa zúčastnili výletu v Bojniciach

     • Dobrodružstvo začalo už nastúpením do vlaku v Nitre. Neskôr sa mestskou hromadnou dopravou presunuli priamo do srdca Bojníc. Veľa z detí zažilo jazdu týmito dopravnými prostriedkami prvýkrát. Spoznali veľa zvieratiek, ochutnali bojnickú zmrzku, nugetky aj hranolky. Žiaci zažili veľa zábavy a odniesli si plno zážitkov.

     • Deň otcov na UNESe

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka si pod vedením svojich triednych učiteliek pripravili pre svojich oteckov zaujímavý program. Najskôr zatancovali spoločný tanec, potom zaspievali spoločnú pieseň a následne vyzvali svojich otcov k tancu. Užili si spolu veľa zábavy. Po krátkej prestávke nasledoval vedomostný kvíz, kde súperili dva tímy žiakov proti dvom tímom otcov. Pani učiteľky preverili ich vedomosti zo znalosti školy, matematiky, slovenského jazyka, hudby a Slovenska. A kto vyhral? No predsa žiaci. Na záver si medzi sebou zahrali futbalový zápas. Veľmi príjemné popoludnie v krásnom počasí si v areáli školy užili všetci spolu. Pred záverečnými týždňami školského roka nabrali veľa pozitívnej energie.

     • Beseda o triedení odpadu

     • Katka Baťová zo Štátnej ochrany prírody Ponitrie s našimi žiakmi debatovala o láske k prírode. Hlavnou témou bola recyklácia odpadu. Deti sa hravou formou učili ako správne triediť odpad a chrániť životné prostredie.

     • Dvojnásobné víťazstvo vo výtvarnej súťaži

     • Významná celoštátna súťaž "Svätoplukovo kráľovstvo ožíva" je tematicky zameraná na obdobie, ktoré je v našich dejinách považované za najslávnejšiu epochu. Povzbudzuje a buduje národnú hrdosť, vlastenectvo a vzťah k tradícii. Naši žiaci sa do nej svojimi výtvarnými prácami (pod vedením PhDr. Slavky Laurovej PhD.), oživujúcimi minulosť, opakovane a so záujmom zapájajú už niekoľko rokov. A žnú úspechy. V roku 2017 získala 3.miesto Agáta Ráczová a v roku 2018 2. miesto Sofia Záhumenská. No vrcholný je práve tohtoročný - dvojnásobný úspech našich žiačok. Vo výtvarnej časti súťaži sa v 1.kategórii na krásnom 2. mieste umiestnila Mariola Krajčovič a Natália Knapová sa stala absolútnou víťazkou (1.miesto) 2. kategórie! Dievčatám srdečne gratulujeme, prajeme veľa tvorivých nápadov a inšpirácie v ich ďalšej výtvarnej tvorbe a ďakujeme za veľmi úspešnú reprezentáciu našej školy. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na:

      https://zszobor.edupage.org/a/Svätoplukovo-kráľovstvo

     • Deň detí

     • Na Deň detí si pre svojich žiakov pripravili učitelia mnoho aktivít. Prvý stupeň sa učil pravidlá cestnej premávky na dopravnom ihrisku. Druhý stupeň zašiel do Mestského parku, kde mali rôzne športové aktivity. Po obede ich čakalo vystúpenie nášho pána učiteľa Martin Dvornického so svojimi kamáratmi, ktorí žiakom predviedli svoje umenie. Na záver dňa čakala deti zaslúžená odmena. Svoj deň si užili naplno a načerpali sily do posledných týždňov školského roka. 

     • Rovesnícke vzdelávanie v 1.A a 2.A na hodinách PVO

     • Na hodinách PVO si žiaci prvého a druhého ročníka vyskúšali novú aktivitu - rovesnícke vzdelávanie - ktorá prebiehala prostredníctvom projektov. Téma "rastliny" súvisela s oboma triednymi výchovno-vzdelávacími plánmi a práve preto, sme túto aktivitu mohli realizovať. Rovesnícke vzdelávanie je v našej krajine stále nedocenené a na našej škole sme ho uskutočnili prvý raz, no po pozitívnej skúsenosti môžeme skonštatovať, že nie naposledy. Pojem "rovesnícke vzdelávanie" je odvodený z angl. "Peer education". Vo výchovno-vzdelávacom procese ide o pôsobenie medzi rovesníkmi navzájom, s cieľom rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im umožňujú byť zodpovední za seba a ostatných a vytvárať priestor, kde sa môžu cítiť dobre a rešpektovane. Keďže toto vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom žiakmi tvorených projektov, žiaci si rozvíjali svoje kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, vyhľadávať informácie, pracovať s nimi a v neposlednom rade aj svoje prezentačné schopnosti. Žiaci boli na spolu troch hodinách (rozdelených do dvoch dní) disciplinovaní a so záujmom a nadšením sa navzájom počúvali a prijímali od svojich rovesníkov nové informácie. Túto aktivitu hodnotíme ako veľmi úspešnú a chválime každého žiaka, ktorý sa do nej zapojil. Triedne učiteľky Medveďová a Bubancová