• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Ďalšie požiadavky

    okrem splnenia kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje ovládanie anglického jazyka aspoň na komunikačnej úrovni