•    Školné a poplatky:

        -  výška školného na 1 školský rok je 5 880,-  (je rozvrhnuté na 12 mesiacov, čo predstavuje mesačne 490,-), zahŕňa: všetky pomôcky, ktoré žiak potrebuje počas školského roka (všetky ostatné pomôcky, ktoré nekupuje rodič), učebnice, pracovné zošity, pracovné listy, ŠKD, krúžky, vyučovanie cudzích jazykov zahraničnými lektormi, príprava na certifikáty, medzinárodný program Cambridge University a ďalšie,

       -   poplatok za ŠKD je 20,- a je zahrnutý v školnom, neplatí sa osobitne,

       - jednorazový poplatok  za zahraničné a nadštandardné učebnice a pracovné zošity, ktoré škola žiakovi každý rok prideľuje na užívanie, a to vo výške 95,- eur  splatný do 15. 9.,

         - poplatok za prepravu školským autobusom je 70,- eur mesačne (v prípade súrodencov 100,- za oboch).

      - Nosenie školskej uniformy je povinné. Hradí ich rodič podľa aktuálneho cenníka. Informácie získate u Mgr. Martiny Verešovej - veresova@unes.sk na tel.: 0911 517 417.

    Cenník stravného (platí od 21.2.2022):

    I.stupeň ZŠ:

    Desiata

    Obed

    Olovrant

    Cena spolu

    bežná strava

    0,70

    3,10

    0,70

    4,50

    diétna strava

    0,85

    3,60

    0,85

    5,30

    II.stupeň ZŠ:

    Desiata

    Obed

    Olovrant

    Cena spolu

    bežná strava

    0,70

    3,45

    0,70

    4,85

    diétna strava

    0,85

    3,95

    0,85

    5,65

     

          VOP_o_stravovani_v_skolskej_jedalni_21.2.2022.docx