• Informácie týkajúce sa epidemiologicko-hygienických opatrení a rozhodnutí úradov ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR

   • ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR – Rúško, Odstup, Ruky. 

    ROR počas pandémie koronavírusu. Naša škola  zabezpečuje všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Opatrenia sú založené na princípe semafor pravidiel Je to zelenej, oranžovej a červenej.(výstražný systém) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach -Alert vypracoval dokument, kde stanovil základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

    Usmernenie__zamestnancov_home_office.pdf

    Uznesenie vlády SR č. 83/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov.

          Na stránke MZ SR bola zverejnená 12.2.2021 informácia o opatreniach pre okresy platné od 15.02.2021. Z tejto informácie vyplvva, že materské školy, základné školy 1.stupeň, končiace ročníky stredných škôl zostávajú zatvorené v čiernych okresoch, t.j. aj v okrese Nitra. Takže budeme sa riadiť týmito informáciami dostupnými na stránke MZ SR.        

      
    Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školské kluby pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých pre zachovanie chodu verejného života a hospodárstva. 

          Vyučujeme ONLINE podľa platného rozvrhu cez aplikáciu ZOOM, výučba je povinná.

    Vývoj situácie budeme naďalej sledovať, v prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.


    Vyhlaska_47-2021.pdf