• Informácie týkajúce sa epidemiologicko-hygienických opatrení a rozhodnutí úradov ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR

   •  

    Aktuálne nariadenie opatrení a poučenie (január 2022):  NARIADENIE_OPATRENI_a_POUCENIE_januar2022.pdf

     

    ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR – Rúško, Odstup, Ruky. 

    ROR počas pandémie koronavírusu. Naša škola  zabezpečuje všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Opatrenia sú založené na princípe semafor pravidiel Je to zelenej, oranžovej a červenej.(výstražný systém) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach -Alert vypracoval dokument, kde stanovil základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

    Usmernenie__zamestnancov_home_office.pdf

    Uznesenie vlády SR č. 83/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov.

          Na stránke MZ SR bola zverejnená 12.2.2021 informácia o opatreniach pre okresy platné od 15.02.2021. Z tejto informácie vyplvva, že materské školy, základné školy 1.stupeň, končiace ročníky stredných škôl zostávajú zatvorené v čiernych okresoch, t.j. aj v okrese Nitra. Takže budeme sa riadiť týmito informáciami dostupnými na stránke MZ SR.        

      
    Zo strany RÚVZ v Nitra zostáva v platnosti, že otvorené môžu zostať iba školské kluby pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov nevyhnutých pre zachovanie chodu verejného života a hospodárstva. 

          Vyučujeme ONLINE podľa platného rozvrhu cez aplikáciu ZOOM, výučba je povinná.

    Vývoj situácie budeme naďalej sledovať, v prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.


    Vyhlaska_47-2021.pdf

         Aktuálne rozhodnutia RÚVZ v školskom roku 2021/22:
    mc_HDM_A_2021_02906_UNES_5A.pdf

    mc_HDM_A_2021_02883_UNES_4A.pdf

    mc_HDM_A_2021_02882_UNES_5A.pdf

    mc_HDM_A_2021_02830_ZS_UNES_6A.pdf